Jeśli chciałbyś pomóc nam w leczeniu Luizy, możesz przekazać pieniążki na konto Fundacji. Wszystkie wpłacone środki są do dyspozycji Luizy. Fundacja nie pobiera od nas żadnych opłat ani prowizji. Zgromadzone środki służą opłaceniu zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych - fundacja albo zwraca nam ich koszty (wyłącznie na podstawie dostarczonych faktur) albo sama je opłaca dokonując przelewów, również na podstawie faktur.


Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Tytułem: Na leczenie Luizy Kwapień


Wpłaty zagraniczne w USD:
kod SWIFT (BIC):PKOPPLPW
86 1240 1037 1787 0010 1740 2700
Tytułem: Na leczenie Luizy Kwapień


Wpłaty zagraniczne w EURO:
31 1240 1037 1978 0010 1651 3186
Tytułem: Na leczenie Luizy Kwapień